GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - ภาษาไทย ติดตั้ง/ เริ่มเกม
สเปคขั้นต่ำที่จำเป็นต่อการเล่นเกม?

ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับ Grand Chase มีดังต่อไปนี้


 - ระบบปฏิบัติการ: Android 4.1 ขึ้นไปหรือ iOS 9.0 ขึ้นไป

※ โปรดทำความเข้าใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.0 และเวอร์ชันก่อนหน้า หรือ iOS 8.4 ขึ้นไปอาจไม่สามารถเปิด GrandChase - Dimensional Chaser ได้


 - หน่วยความจำ: 2GB หรือสูงกว่า

※ หากหน่วยความจำที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือมีขนาดน้อยกว่า 2GB อาจจะทำให้การเล่นเกมไม่ราบรื่นได้

Related Articles Related Articles