GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - ภาษาไทย การเล่นเกม
หน่วยเงินในเกมคืออะไร?

ใน GrandChase มีหน่วยเงินอยู่สองประเภทด้วยกัน


       1. ทอง

      ทองเป็นสกุลเงินหลักของ GrandChase

      สามารถใช้สำหรับอัปเกรดฮีโร่และอุปกรณ์, เรียนรู้สกิล และฝึกฝนฮีโร่


      

       2. เพชร (ได้จากการเติมเงิน)

      สามารถใช้ซื้อไอเทมและทองในร้านค้า หรืออันเชิญฮีโร่และการ์ดมอนสเตอร์

Related Articles Related Articles