GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - ภาษาไทย การเล่นเกม
ปาร์ตี้คืออะไร?

ปาร์ตี้ คือกลุ่มฮีโร่ที่คุณเซ็ตขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเล่นภายในเกม โดยคุณสามารถเซ็ตฮีโร่ได้หลายแบบตามโหมดที่คุณเล่น หากต้องการไปยังที่ส่วนของปาร์ตี้ คุณสามารถเข้าได้ผ่านไอคอน [ปาร์ตี้] ที่อยู่ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ นอกจากนี้ยังสามารถทำวิจัยสกิลและฝึกฝนฮีโร่ภายในปาร์ตี้ได้อีกด้วยในเมนูปาร์ตี้ จะมีแท็บทั้งหมด 4 แท็บด้วยกัน กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่าง


■ ข้อมูลปาร์ตี้

 1. โจมตี: จัดปาร์ตี้ฮีโร่ที่คุณสามารถควบคุมในโหมดการเล่นที่แตกต่างกันได้เช่น Adventure, Battle และอื่นๆ

 2. ป้องกัน: จัดฝ่ายป้องกันที่จะสู้กับฝ่ายตรงข้ามใน PVP / Guild Wars

 3. วิจัยสกิล: วิจัยสกิลปาร์ตี้และพาสซีพสกิลเพื่อปรับปรุงวิธีการการต่อสู้ของคุณ [เวลาที่ใช้ในการวิจัยจะแตกต่างกันไปตามกรณี]

4. ฝึกฝนฮีโร่: ปรับปรุงความสามารถของฮีโร่แต่ละประเภท [ต้องใช้พรแห่งความกล้าหาญ]


Related Articles Related Articles