GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - ภาษาไทย การเล่นเกม
ร้านค้าที่ซื้อได้คืออะไรและมีไว้ทำอะไร?

มีร้านค้าอยู่ทั้งหมดสามประเภทด้วยกัน เมื่อคุณไปที่ส่วน "ร้านค้า" ภายในเกม คุณจะสามารถซื้อสินค้าในร้านค้าด้วยสกุลเงินภายในเกม


หากต้องการเข้าสู่ร้านค้า คุณสามารถเข้าผ่านไอคอน [ร้านค้า] บริเวณด้านล่างของหน้าจอได้
■ ประเภทของร้านค้าและไอเทมที่สามารถซื้อได้ภายในร้านค้า:

 1. อันเชิญฮีโร่ - อันเชิญฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่คุณสามารถใช้ในการผจญภัยภายในเกมได้!

  - อันเชิญฮีโร่พรีเมี่ยม: 1 หรือ 10 ครั้ง (สามารถใช้ได้ทั้งตั๋วสุ่มฮีโร่และเพชรในการซื้อ)   

  - อันเชิญฮีโร่หายาก: 1 หรือ 10 ครั้ง (ใช้เพชร)

  *โบนัส: อันเชิญฮีโร่ฟรีทุกๆ 20 ชั่วโมง

  - อันเชิญการ์ดมอนสเตอร์: x5 times or x30 times (uses Gems)

   

2. ซื้อแพ็กเกจ - ทำให้ปาร์ตี้ของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยแพ็กเกจสุดพิเศษ!

  - การซื้อสินค้าภายในแอปพลิเคชัน สามารถซื้อได้ทั้งไอเทมและแพ็กเกจเงินภายในเกม


3. ซื้อสินค้าและไอเทม - ซื้อไอเทมที่หลากหลายด้วยสกุลเงินต่างๆ!

 - เพชร: ซื้อในแอปพลิเคชั่น

   * สามารถซื้อได้: เพชร

 - ทอง: ใช้เพชร

   * สามารถซื้อได้: ทอง

 - ร้านค้าไอเทม: ใช้เพชร

   * สามารถซื้อได้: ตั๋วอันเชิญพรีเมี่ยมและตรานักผจญภัย

 - ร้านค้าเกียรติยศ: ใช้ชื่อเสียง

   * สามารถซื้อได้: ตั๋วอันเชิญเครื่องประดับ, กล่องการ์ดมอนสเตอร์, ชุดถอดอุปกรณ์และตรานักผจญภัย

 - ร้านค้าคะแนนสมทบกิลด์: ใช้คะแนนสมทบกิลด์

   * สามารถซื้อได้: พรแห่งความกล้าหาญ, ตั๋วอันเชิญฮีโร่พรีเมี่ยมและกากมิติเทา

 - ร้านค้าพรานา: ใช้พรานา

   * สามารถซื้อได้: ตั๋วอันเชิญฮีโร่พรีเมี่ยม, ตั๋วเลือกฮีโร่และหินพัฒนา

 - ร้านเหรียญเควสต์: ใช้เหรียญเควสต์

   * สามารถซื้อได้: ตั๋วเลือกฮีโร่, การ์ดมอนสเตอร์, ตราฝึกฝน, ทองและกากมิติเทาRelated Articles Related Articles