GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - ภาษาไทย อื่นๆ
ฉันสามารถตั้งค่าตารางสกิลได้ที่ไหน?

กรุณาทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อตั้งค่าสกิลที่ต้องการใช้ภายในเกม

▶ หน้าจอหลัก > แตะที่ [เกียร์] ด้านขวาบน > เช็คที่ควบคุมและตั้งค่าสกิล เปิด / ปิดRelated Articles Related Articles