GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - ภาษาไทย อื่นๆ
ฉันต้องการควบคุมการทำงานของเกม

กรุณาทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อตั้งค่าการทำงานและเอฟเฟ็ค

* ด้านล้างนี้คือการตั้งค่าที่แบตเตอรี่ใช้งานต่ำสุด


▶ หน้าจอหลัก > แตะที่ [เกียร์] ด้านขวาบน > ตั้งค่า


Related Articles Related Articles