GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam Hóa Đơn
Tôi muốn hủy thanh toán (AOS)

Nếu bạn muốn hoàn tiền / hủy các giao dịch mua trong ứng dụng của mình, vui lòng điền thông tin sau và gửi mẫu cho chúng tôi.


■ Mẫu yêu cầu

1. Lưu trữ: Cửa hàng Google Play

2. Thông tin tài khoản thanh toán: (Cửa hàng Google Play - Tài khoản Google)

3. Số thành viên của trò chơi (15 chữ số):

4. Nickname:

6. Số tiền đã trả:

7. Yêu cầu: Hủy thanh toán


■ Cách gửi mẫu

Màn hình chính> Cài đặt trò chơi (Gear) ở trên cùng bên phải> Thông tin tài khoản> Trung tâm khách hàng> Yêu cầu 1: 1


■ Cách kiểm tra số thành viên của trò chơi

* Cách kiểm tra trong trò chơi:

Đăng nhập trò chơi → Cài đặt trò chơi (Gear) → Thông tin tài khoản → Xem số thành viên của trò chơi (15 chữ số) ở dưới cùng

* Bạn có thể kiểm tra số thành viên của bạn tại Menu> Tài khoản tại Cửa hàng Google Play.

* Xin lưu ý rằng khoản tiền hoàn lại sẽ chỉ được thực hiện nếu yêu cầu được gửi trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua và các mặt hàng được cung cấp không được sử dụng.


Xin lưu ý rằng bất kỳ khoản tiền hoàn lại, hủy thanh toán nào, v.v., được gửi trong một cửa hàng thị trường mở có thể dẫn đến một hình phạt như hạn chế đăng nhập, cấm tài khoản, v.v.

Related Articles Related Articles