GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam Hóa Đơn
Tôi chưa nhận được vật phẩm đã mua (Gems) (Android)

Trước tiên, hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi vì sự bất tiện này. Nếu bạn không nhận được mặt hàng đã mua (bao gồm cả Gems), vui lòng gửi mẫu cho chúng tôi với thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ làm việc càng nhanh càng tốt để giúp bạn và giải quyết vấn đề ngay khi có thể.

 

■ Mẫu yêu cầu

1. Sử dụng Store: App Store

2. Số thành viên trò chơi (15 chữ số):

3. Nickname:

4. Ngày thanh toán:

5. Số tiền thanh toán:

6. Yêu cầu: Vật phẩm chưa nhận

7. Ảnh chụp màn hình chi tiết thanh toán iTunes với số thứ tự kèm theo (bắt buộc)


■ Cách gửi vé

Màn hình chính> Cài đặt trò chơi (Gear) ở trên cùng bên phải> Thông tin tài khoản> Trung tâm khách hàng> Yêu cầu 1: 1


[Cách kiểm tra lịch sử thanh toán của bạn]

1. Mở PC iTunes → Tài khoản → Đăng nhập → Xem tài khoản của tôi

2. Thông tin tài khoản → Lịch sử mua / Xem tất cả

3. Lịch sử mua hàng → Đặt ngày trong tùy chọn tìm kiếm

4. Nhấp vào [Thêm] và [ID đặt hàng] ở bên phải của mục thanh toán

5. Chụp ảnh màn hình bao gồm NGÀY, ID đơn đặt hàng, các mặt hàng đã mua và số tiền thanh toán và đính kèm ảnh chụp màn hình khi gửi mẫu.


Related Articles Related Articles