GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam Game Play
Bang Hội là gì?

Bang Hội là một khu vực nơi bạn có thể chơi cùng với những người chơi khác với tư cách là một đội. Khi đã là một phần của Bang Hội, bạn sẽ có thể tham gia vào Guild Wars và Guild Annihilation chỉ dành cho các thành viên của bang.


Để vào Màn hình Bang Hội, bạn sẽ điều hướng đến biểu tượng [Bang Hội] nằm ở cuối màn hình.
Bạn có thể tham gia một bang hiện tại hoặc tạo một bang của riêng bạn.


■ Chi tiết hệ thống Bang Hội

1. Lên đến 30 người chơi có thể tham gia một bang duy nhất.


2. Bang Hội bao gồm Trưởng Bang / Phó Bang / Giám sát / Hội viên


3. Bạn có thể kiểm tra Thành viên Bang Hội, Thông tin Bang và Lịch sử của các Thành viên Bang trên trang Bang Hội.


4. Một trong những đặc quyền của việc gia nhập bang là bạn có thể trao đổi Đá Tiến Hóa với các thành viên khác trong phần Trao đổi Đá Tiến Hóa. Thành viên Bang đáp ứng yêu cầu Đá Tiến Hóa của thành viên khác sẽ nhận được Điểm Bang Hội và Prana.


5. Điểm Bang có thể đạt được thông qua việc cạnh tranh với Boss thứ nguyên, tham gia Guild Wars và hoàn thành Nhiệm vụ Bang. Bạn có thể sử dụng các điểm Bang này để mua thẻ Blessing of Valor hoặc thậm chí là thẻ triệu hồi Hero tại cửa hàng.


Related Articles Related Articles