GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam Cài Đặt
Tôi không thể đăng nhập / chạy trò chơi

Vấn đề này có thể do thiếu bộ nhớ có sẵn (RAM), sự cố của ứng dụng được cài đặt trong thiết bị hoặc thiếu các tệp tin đã xảy ra trong quá trình cập nhật.

Vui lòng đọc phần bên dưới và làm theo các bước để giải quyết vấn đề.■ Nếu trò chơi của bạn không chạy đúng cách:

 1. Xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn. Xóa tất cả các ứng dụng không cần thiết.

 2. Bảo đảm cả phần mềm Ứng dụng trò chơi và Hệ Điều Hành thiết bị đều được cập nhật.

  - Vui lòng kiểm tra phiên bản ứng dụng trong App Store.

 3. Kiểm tra WIFI và / hoặc kết nối Di Động của bạn và đảm bảo rằng nó ổn định.

 4. Nếu vấn đề liên quan đến lag / freezing, hãy điệu chỉnh chất lượng đồ họa bằng cách giảm các tùy chọn đồ họa hoặc tắt hoàn toàn. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt này tại:

  ▶ Màn hình chính> Chàm vào biểu tượng [Gear] ở trên cùng bên phải > Cài đặt


Nếu sự cố vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi thực hiện các bước trên, vui lòng tiến hành cài đặt lại trong khi kết nối mạng ổn định.


■ Cài đặt lại Grandchase

1. Cài đặt thiết bị > Ứng dụng > Grand Chase > Xóa bộ nhớ Cache/Date > Gỡ cài đặt

2. Mở App Store và cài đặt từ trang trò chơi.


※ Các bước có thể thay đổi theo thiết bị.

※ Xin vui lòng gửi cho chúng tôi một mẫu nếu vấn đề vẫn còn tồn tại. Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của bạn càng sớm càng tốt.

Related Articles Related Articles