GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam Cài Đặt
Thông số kỹ thuật tối thiểu để chơi là gì?


Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho Grand Chase như sau.


 - Hệ điều hành: Android 4.1 trở lên / iOS 9.0 trở lên

※ Hãy hiểu rằng các thiết bị chạy Android 4.0 trở xuống hoặc iOS 8.4 trở về trước có thể không chạy được GrandChase - Dimaseral Chaser


 - Bộ nhớ: 2GB trở lên

※ Nếu bộ nhớ khả dụng trên thiết bị di động nhỏ hơn 2GB, trò chơi có thể không trôi trãi.

Related Articles Related Articles