GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam Cài Đặt
Tôi không đủ bộ nhớ để cài đặt / cập nhật

Xin lưu ý rằng ứng dụng phải được lưu trữ trên bộ nhớ trong. Do đó, ngay cả khi có vẻ như có đủ dung lượng trên thiết bị, quá trình cài đặt có thể dừng lại.


Vui lòng làm theo các bước dưới đây và tải xuống lại trò chơi để giải quyết vấn đề.


■ Xóa dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ cache trên điện thoại của bạn:

* Ứng dụng: Xóa các Cache không cần thiết trong Cài đặt> Dữ liệu> Cached Data

* Internet: Chạy internet> Nhấp vào Thanh Menu ở trên cùng bên trái> Cài đặt> Bảo mật> Xóa dữ liệu cá nhân> Xóa bộ nhớ Cache


■ Xóa các Ứng dụng và thông tin không cần thiết

 * Vui lòng sắp xếp và xóa các ứng dụng, ảnh và video clip không cần thiết được lưu trữ trên bộ nhớ trong.

 * Dọn dẹp thư mục Tải xuống của điện thoại.


※ Các bước có thể thay đổi theo thiết bị.

Related Articles Related Articles