GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam Cài Đặt
Trò chơi thường bị treo.

Nếu các trò chơi bị treo thường xuyên, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây.


1. Kiểm tra kết nối mạng

 - Nếu mạng dữ liệu không ổn định, trò chơi có thể ngắt kết nối bạn. Vui lòng thử lại khi bạn được kết nối với mạng ổn định.


2. Kiểm tra xem có nhiều ứng dụng đang được sử dụng cùng một lúc hay không.

- Nếu có nhiều ứng dụng được sử dụng cùng một lúc, nó có thể gây ra một số bộ nhớ khả dụng của thiết bị của bạn và có thể là nguyên nhân gây ra lỗi / sự cố. Vui lòng kết thúc tất cả các ứng dụng bạn không sử dụng và thử lại.


Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng gửi cho chúng tôi vé thông qua hệ thống gửi thư trong trò chơi.

Related Articles Related Articles